Slovenščina

© Movimento Trieste Libera

All rights reserved

Svobodni Trst:


Svobodno Tržaško Ozemlje je majhna država z lastno suverenostjo, ustanovljena leta 1947 v skladu z mednarodno Prosto Luko, pod neposrednim varstvom Varnostnega Sveta Združenih Narodov. Od leta 1954 je pod skrbništvom posebno izdane začasne civilne uprave italijanske vlade, in ne italijanske države.


Problem je v tem, da je Italija izkoriščala vprašanje „hladne vojne“, ga je kršila mandat z ravnanjem in obdavčevanjem s Trstom in Prosto luko kot, da bi bila del italijanske države. Na ta način zavaja in resno škoduje Tržačanom in Mednarodni skupnosti. V katastrofi svetovne krize lahko tržačani prezivimo le, če bomo hitro izterjali vse naše posebne gospodarske in politične pravice Svobodnega ozemlja in mednarodne Proste Luke.


Movimento Trieste Libera | Gibanje Svobodni Trst | Bewegung Freies Triest

Naša luka je vaša luka!


Od leta 1947 je Trst suverena država in mednarodna prosta luka. Od leta 1954 je Varnostni Svet Združenih Narodov zaupal zaćasno civilno upravano italijanski vladi (ne italijanski državi). Ampak italijanska vlada kot administrator krši tudi ta namdat, pravice Trsta ter drugi držav, in pretvarja da Trst pripada Italiji, tako da nezakonito duši Meradnoradno Prosto Luko za podpiro Italijanski pristanišč, ki jih mafije prevaldajo.


Mednarodna prosta luka Trst je namenjena za blago tudi za komercialna, industrijska ter finančna porejetja vseh držav v mednarodni skupnosti, brez diskriminacije. Omogoča, nakladenje, razkladenje, skladešče, predelavo in trgovanje blaga v režimu Free Zone. Mrovna pogoda, s Prilogo VIII, navaja, da bi Tehnični Direktor upravljav Mednarodno Prosto Luko Trst, brez političnih motenj in pod nadzorem Mednarodne komisije, sestavljena s predstavniki Svobodnega tržaškega ozemplja ter Združenih državah Amerike, Francije, Velike Britanije, Švice, Polijske, Češke, Slovaške, Avstrije, Madžarske, Slovenije, Hrvaške in ostalih držav nekdanje Jugoslavije, Italije, Rusije, Belorusije, Ukrajine, in drugi držav naslednic Sovjetske zvaze. Ampak Italija kot začasni skrbnik nezakonito preprečuje izvajo vseh teh pravic Svobodnega tržaškega ozemlja, drugih držav in njihovih podjetij.


Svobodno tržaško ozemlje - Free Territory of Trieste (STO - FTT)